Aktuell lägesbild covid-19

Statistik kopplad till covid-19.

Antal fall

Provsvar covid-19

Statistik om SARS-CoV-2 virusvarianter av särskild betydelse – Folkhälsomyndighetens statistik.

Positiva provsvar covid-19 de senaste 7 dagarna, visas per kommun

Antal positiva fall per vecka, kön och åldersgrupper- smittskydd – Smittskyddets statistik visas till och med söndag föregående vecka.

Bekräftade fall i Sverige – Folkhälsomyndigheten publicerar statistik om antal bekräftade fall per region varje dag, samt antal bekräftade fall per kommun varje torsdag.

Inneliggande patienter

Slutenvård - inneliggande patienter med covid-19

Avlidna

Avlidna - statistik covid-19 – Socialstyrelsen publicerar statistik över antal avlidna i covid-19 i Sverige på läns- och kommunnivå. Statistiken uppdateras varje onsdag.

Vaccin

Levererade vaccindoser – Folkhälsomyndigheten publicerar statistik över vaccin som har anlänt eller beräknas anlända till Sveriges regioner.

Vaccinerade mot covid-19 – Folkhälsomyndigheten publicerar statistik över antalet vaccinerade mot covid-19 i Sverige.