Gemensamma gröna kontorsrutiner för Forsa folkhögskola

Detta kan vi alla göra nu:

 • Släcka lyset – efter andra - och oss själva. (Rörelsedetektorer på önskelistan).
 • Stänga dörrar och fönster – både efter oss själva och de som lämnats öppna
 • Stänga av datorerna efter oss. (Skapa och befästa de goda rutiner som anslås i datasalarna). Påminnelsetavlor med vänlig text ska finnas, som varieras till form, färg och placering.
 • Ha med ”gröna kontorsrutiner” på lagets dagordning 1ggr/mån. Stäm av och notera allt som lyckas och inte lyckas. Skickaminnesanteckningarna till miljöombudet.
 • Framförhållning i lagets resplanering.
 • Spara papper och toner/bläck.
  - Utskriftskunskap bland personal och elever.
  - Ett fack i lärarskrivaren med ”bättre beg. papper”
  - Egna ’post-it’ av bättre beg. skrivarpapper.
  - Inlämningsuppgifter via f-nätet där så är klokt.
  - Kopiering istället för datorutskrifter där det är möjligt. (Färgkopiator kopplad till nätverk på önskelistan).
  - Fler sändlistor. (Minskar utskicken).
 • Diska inte under rinnade varmvatten.
 • Källsortera.