Dramapedagogutbildningen på distans

Studerande som kontaktpersoner för Drama distans

Zara Cassepierre
076-260 72 90
zaralenard@yahoo.se

Joel Heirås  
076-098 38 32
joe.heiras@gmail.com

Behörighet och ansökan

Behörighet och ansökan

Viktigt!

För att delta i kursen måste du ha grundläggande datorkunskaper samt egen uppdaterad dator med wifi-uppkoppling samt kamera och tillgång till mikrofon för videosamtal. Goda kunskaper i fil-, mejl och texthantering är ett krav samt att du kan hantera din egen utrustning är en förutsättning för att kunna delta i utbildningen.