Skolråd

Västerbergs folkhögskola har ett skolråd som träffas några gånger per termin.

Skolrådet består av studeranderepresentanter från varje kurs och lärarrepresentanter.

Skolrådet är

  • en plats för att lyfta och diskutera olika frågor som rör skolan
  • en informationskanal
  • en möjlighet att verka för förändringar och förbättringar på skolan

Skolrådsrepresentanterna ska vara språkrör som fångar upp vad som tycks och tänks på respektive kurs gällande både stort och smått. Skolrådsrepresentanterna har också ett ansvar att återrapportera till sina kurser och vidareutveckla det som avhandlas vid möten.