God vård i samverkan

Region Gävleborg skapar förutsättningar för hälso- och sjukvården att arbeta mer i samverkan med patienten. Därför har hälso- och sjukvården sedan 2015 samlat förbättrings- och utvecklingsarbetet i en gemensam struktur med en gemensam målbild: ”Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient”.

Det finns ett stort engagemang inom hälso- och sjukvården att driva utveckling, att arbeta i samverkan med patienten. Det finns mycket kunskap och erfarenhet som kan bidra till utvecklingen och till att nå den gemensamma målbilden.

Goda exempel

Ett gott exempel på när verksamheterna inom regionen jobbar över gränserna för att underlätta för patienterna är spot check-funktionen som numera finns på akutmottagningen i Gävle. Samarbetet innebär att en sjuksköterska från primärvården finns på akuten för att göra en första bedömning. Se fler goda exempel.

Inspiration

Inspiration för hälso- och sjukvårdens utvecklingsarbete kommer från flera håll - läs om utvecklingsarbeten som vi inspirerats av.