Konst

Beställning av ny konst, behov av omhängning, information om flytt eller hämtning av konst görs via vårt webbformulär.

Erik Anderman
Konstkonsulent 
Frågor om konstlivet och konstpedagogik i länet, projektstöd och nätverk
026-53 11 96
erik.anderman@regiongavleborg.se

Jenny Nilsson
Intendent för offentlig konst/teamledare 
Frågor om konstsamlingen 
(konstnärliga miljögestaltningar, byggprojekt, utvecklingsfrågor, projekt)
026-15 54 94
070-339 35 87 
jenny.j.nilsson@regiongavleborg.se

Ellinor Ahlstrand 
Konstpedagog
Frågor om konstsamlingen
(Konstvisningar, verktexter, pedagogiska insatser)
072-516 87 70
ellinor.ahlstrand@regiongavleborg.se

Johan Ågren
Konsttekniker
Frågor om konstsamlingen
(utställningsteknik, Art lab, inramning)
johan.agren@regiongavleborg.se

Jonas Kjellgren 
Konstprojektledare
Frågor om konstsamlingen 
(konsthantering: ny konst, flytt av konst, konsthängning)
026-53 14 81 
jonas.kjellgren@regiongavleborg.se

Moa Andersson 
Konsthandläggare
Frågor om konstsamlingen
(beställningar av konsthantering, konstregistret, arkiv, inventeringar)
026-15 85 69 
moa.andersson@regiongavleborg.se