Många lyckade satsningar på länets bibliotek tack vare Kulturrådets stöd

Utökade öppettider, fler digitala tjänster och aktiviteter för alla åldrar på plats på biblioteken: det är några av de lyckade satsningarna som gjorts på länets bibliotek de senaste åren. Satsningarna är projekt som blivit möjliga tack vare Kulturrådets uppdrag Stärkta bibliotek där extra pengar skjutits till för utveckling på biblioteken.

Under perioden 2018-2023 har Kulturrådets uppdrag "Stärkta bibliotek" gjort det möjlighet att genomföra flera framgångsrika satsningar på folkbiblioteken i Gävleborgs län. Dessa satsningar har resulterat i flera förbättringar och nya initiativ som stärker bibliotekens roll som kultur- och kunskapsnav i länets kommuner.

Bland de genomförda projekten finns utökade öppettider, ny biblioteksbil, nya digitala tjänster och fler evenemang för alla åldrar. För att ge en översikt över dessa framgångar har Region Gävleborg sammanställt rapporten Stärkta bibliotek i Gävleborgs län som nu finns tillgänglig att läsa.

– Det är både viktigt och värdefullt att biblioteken i länet får möjlighet att genomföra den här typen av utvecklingsinsatser. Det gör biblioteken och deras tjänster tillgängliga för fler och på nya sätt. Att vi nu kunnat samla alla insatser på ett och samma ställe gör att länets bibliotek kan inspireras och lära av varandra, säger Ulla Nyberg, verksamhetsutvecklare bibliotek i Region Gävleborg.

Vill du veta mer om hur ditt lokala bibliotek har utvecklats och vilka nya tjänster som erbjuds? Läs hela rapporten på vår hemsida och inspireras av alla projekt som genomförts i länet.

Läs mer här