Näringsliv, högskola och offentlig sektor i samtal om vätgas

Vätgas kommer att bli en viktig pusselbit i den industriella omvandlingen. Det menar Anders Lundell, strateg vid Region Gävleborg och ordförande i föreningen Vätgas Sverige.

– Vätgas skulle till exempel kunna användas för att lösa utmaningen med energiförsörjningen till vår industri och våra samhällen, säger Anders Lundell.

Den 21 september var det återigen dags för en omgång av Forskarna på slottet. Temat den här gången var ”Vätgasens betydelse i samhällsomställningen”.

– Med hjälp av vätgasteknik går det att lagra energi. Det i sin tur är en förutsättning för att industrier i vår region ska kunna ersätta de fossila gaser som de använder i dagsläget. Vätgas kan även användas som bränsle i olika typer av fordon. Fördelen med att använda vätgas som bränsle är att de inte släpper upp någon koldioxid, säger Anders Lundell.

För att kunna svara upp mot framtidens krav är det angeläget att de metoder som används är vetenskapligt utvärderade, med bevisad effekt. Kunskapsgenerering är därför en viktig uppgift för Region Gävleborg. I dagsläget medverkar Region Gävleborg vid planering, finansiering och genomförande av kliniskt forskningsarbete, folkhälsovetenskaplig forskning samt forskning som bidrar till främjande av regional utveckling. Här är hållbara energisystem, produktion och transport viktiga områden.

Se gärna filmen Vätgasens betydelse i samhällsomställningen

Skapa hållbara samhällen

Inledningstalade på dagen gjorde Göran Angergård, regiondirektör. Angergård berättade att Europa just nu befinner sig i en omställningsfas där mycket handlar om att kunna skapa samhällen som är hållbara. Som ett led i det här arbetet har Region Gävleborg varit med och bildat vätgasrådet Mid Sweden Hydrogen Valley.

– Syftet med Mid Sweden Hydrogen Valley är att ta till vara den fulla potentialen med vätgas som energibärare, säger Göran Angergård.

I Mid Sweden Hydrogen Valley ingår, förutom Region Gävleborg; Region Dalarna, Länsstyrelsen Gävleborg, Länsstyrelsen Dalarna, Vätgas Sverige, Högskolan i Gävle, Ovako, AB Sandvik Materials Technology, Outokumpu, Gävle hamn, AB Volvo, Mellansvenska handelskammaren, Inlandsbanan, Linde Gas, Vattenfall, Statkraft Hydrogen Sweden AB, NITIU, Svea Vind Offshore och Hitachi ABB Power Grids.

Den här omgången av Forskarna på slottet var digital. Deltog gjorde ett 100-tal representanter från näringsliv, högskola och offentlig sektor.

Det här är Forskarna på slottet

Högskolan i Gävle, Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg samarbetar för att arbetsliv och forskning ska mötas och utvecklas tillsammans. Forskarna på slottet är en mötesplats för utbyte av kunskap, idéer och goda exempel som i sin tur kan skapa samverkan mellan forskning och arbetsliv. Är du nyfiken på Forskarna på slottet? Kanske vill du delta vid någon av de kommande omgångarna?

Mer information om seminarieserien