Region Gävleborg har lämnat Teknikparken – ”Ett steg mot minskade kostnader”

Nu har hyresavtalet för Teknikparken avslutats och alla verksamheter har flyttat till Region Gävleborgs egna lokaler på Gävle sjukhusområde. – Vi ska ansvarsfullt hushålla med skattemedel. Flytten gör att vi kan optimera de lokaler vi hyr och äger på ett kostnadseffektivt sätt, säger Henrik Olofsson (SVG), regionråd.

Region Gävleborg gjorde en översyn av centraladministrationen 2023 i syfte att minska administrationen och onödiga kostnader. En inventering av Region Gävleborgs fastighetsbestånd visade att flera kontor inte nyttjades effektivt. Genom att investera i Region Gävleborgs egna fastigheter för att skapa effektivare arbetsytor, var det möjligt att säga upp de hyrda lokalerna på Teknikparken i Gävle. 

– Att vi nu lämnar Teknikparken gör att vi kan skapa en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare i Region Gävleborgs egna fastigheter, och det bidrar också till att minska våra kostnader, säger Bengt Persson, fastighetsdirektör, Region Gävleborg.  

Hyresavtalet på Teknikparken sades upp sommaren 2023 och nu är lokalerna tömda. Alla verksamheter som har suttit på Teknikparken, bland annat HR, IT och säkerhetsavdelningen, har flyttat till befintliga lokaler på Gävle sjukhusområde.

Moderna och flexibla lokaler för medarbetare

Region Gävleborg arbetar för att åstadkomma en mer modern och attraktiv arbetsplats som uppfyller nya digitala behov. Investeringar har gjorts för att anpassa Region Gävleborgs egna fastigheter så att de stödjer ett mer flexibelt, aktivitetsbaserat arbetssätt.

Överenskommelsen att arbeta på annan plats utanför sin ordinarie arbetsplats upp till 50 procent av arbetstiden är mycket uppskattad av de administrativa medarbetarna. Det visar Region Gävleborgs medarbetarenkät. Möjligheten till flexibilitet i arbetet bidrar till ett hållbart arbetsliv och samhälle.