Näringsliv och innovation

Vi arbetar för att främja hållbar företagsamhet  i Gävleborg

Region Gävleborg har ett nationellt uppdrag att verka för hållbar tillväxt och sysselsättning genom samverkan med andra aktörer. Det innebär att vi arbetar utifrån våra regionala förutsättningar och genom att utgå från de styrkor vi har. Vi samarbetar med de aktörer som har i uppdrag att stärka företag, näringar och att skapa bra förutsättningar att få innovativa lösningar att genomföras på ett hållbart sätt. Vi synkroniserar insatser och använder de offentliga medel som vi har tillgång till för att stötta utvecklingen. 

Innovationsstödsystemet

Aktörerna som arbetar direkt mot företag, näringar och idégivare kallar vi innovationsstödssystemet. De erbjuder insatser för nyföretagande, affärsutveckling, kapitalförsörjning, kompetenskartläggningar, export, import, investeringar, etableringar, digitaliseringsinsatser, tillgång till finansiering, testbäddar och innovativa miljöer. De utgör ett viktigt nätverk som i sin tur är engagerade i olika nationella och internationella nätverk med tillgång till expertis inom många områden. Alla företag ska ha möjlighet att kunna utvecklas och växa oavsett näring, storlek och lokalisering.

Näringsliv i Gävleborg

I Gävleborg har vi allt från tillverkningsindustri inom stål, skog och papper till företag inom besöksnäring, handel, kulturella och kreativa näringar, it-näringar och livsmedelsproduktion. Gävleborg utgör ett starkt logistiskt nav med närhet till Uppsala- och Stockholmsregionen, Arlanda och har en internationell hamn.