Coronavirusets ekonomiska konsekvenser

En pandemi som coronaviruset ger ekonomiska effekter för privatpersoner och företag på kort och lång sikt. Både smittspridningen och människors ändrade beteende för att skydda sig från coronaviruset påverkar näringslivet.

Vad gör Region Gävleborg?

Region Gävleborgs arbete med att hantera coronavirusets effekter och ekonomiska konsekvenser för näringslivet sker i nära samarbete med kommuner och andra aktörer i Gävleborg. Det består bland annat av informationsutbyte och diskussioner om behov av insatser för att dämpa virusets negativa effekter.

Veckostatistik om arbetsmarknaden

Region Gävleborg följer utvecklingen av läget på arbetsmarknaden i länet, bland annat genom att sammanställa arbetslöshets- och varselstatistik från Arbetsförmedlingen och uppgifter om korttidsanställning (KTA) från Tillväxtverket.

På sidan nedan publiceras den senaste statistiken tillsammans med veckovisa observationer:

Arbetsförmedlingens veckostatistik, uppgifter om varsel och korttidsanställning (KTA)

Vi ställer om

Coronapandemin har skapat nya utmaningar för Gävleborgs näringsliv och många företag tvingas till omställning och ökad beredskap för att behålla sin konkurrenskraft. Projektet Vi ställer om syftar till att hjälpa företag med stöd och rådgivning. 

Läs mer: Vi ställer om 

Till dig som är företagare

Information till företagare och näringsliv finns på verksamt.se/web/gavleborg. Där uppdateras löpande regional och nationell information som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19.

Aktuellt