Välj tidiga förebyggande insatser genom sociala investeringar

Visst vet ni att det vid Region Gävleborg finns samordnare och stödgrupp med uppdrag att stötta er som önskar komma igång med sociala investeringar? Har ni idéer om hur ett förändrat arbetssätt kan leda till långsiktiga och hållbara effekter för personer som riskerar att hamna i socialt utanförskap? Kontakta oss, vi agerar gärna bollplank!

Investera i människor

Sociala investeringar handlar om att investera i människor, på rätt sätt. När vi investerar tidigt lönar det sig i längden, både för individen och för samhället. Målgruppen för sociala investeringar i Gävleborg är barn- och unga, samt personer som riskerar att hamna i socialt utanförskap. Vi har tidigare bland annat beviljat medel för förändrade arbetssätt som syftar till att öka skolnärvaron, ge extra stöd vid språkstörning, samt öka fysisk aktivitet bland äldre.

Planering tar tid

Att lägga tid på planeringen inför uppstarten av en sociala investering har visat sig vara mycket värdefull, särskilt om ni också vill ansöka om sociala investeringsmedel, ta därför kontakt med samordnare i god tid. Sista ansökningsdatum för sociala investeringsmedel är 31 oktober 2021.
 
Låter sociala investeringar intressant, hör av er till oss, eller delta i något av våra digitala drop-in möten där ni kan ställa frågor eller bolla idéer helt förutsättningslöst!

Läs mer om vår drop-in möten här: Välj tidiga förebyggande insatser genom sociala investeringar

Läs mer om sociala investeringar i Gävleborg här: www.regiongavleborg.se/socialainvesteringar