Kostnadsfri hälsoundersökning för nyanlända

Alla nyanlända från Asien (ej Japan), Afrika, Latinamerika samt vissa östeuropeiska länder har rätt till en kostnadsfri hälsoundersökning. Detta är viktigt för att upptäcka smittfarliga sjukdomar och förhindra smittspridning.

De nyanlända får också råd i hur man söker vård på rätt nivå. Hälsoundersökningen är en bra väg in i den svenska sjukvården.

Vi hoppas att alla som kommer i kontakt med aktuella personer kan hjälpa oss med att informera om möjligheten att komma på en kostnadsfri hälsoundersökning.

Information om kostnadsfri hälsoundersökning (pdf)

Information om riskländer för tuberkulos och hepatit B.

Hälsoundersökningen sker på Asyl- och migranthälsan i Söderhamn och Region Gävleborg står även för resor med X-trafik.

Information om hälsoundersökning och brev med svarstalong

Information om hälsoundersökning och brev med svarstalong på olika språk finns på denna sida. Skriv gärna ut brevet och vid behov hjälp de nyinflyttade att läsa och fylla i sina uppgifter. Talongen ska sedan skickas in till Asyl-och migranthälsan (porto betalt) så kontaktar vi de nyanlända för ett besök.

Albanska

Amarinja

Arabiska

Dari

Engelska

Filipino

Franska

Kurmanji

Persiska

Ryska

Somaliska

Svenska

Thai

Tigrinja