15-metoden

15-metoden är ett sätt att uppmärksamma och behandla alkoholproblem.

Om du vill få stöd i att förändra dina alkoholvanor kan företagshälsan hjälpa dig genom 15-metoden.

15-metoden omfattar tre steg:

  • Screening och kort rådgivning
  • Fördjupad bedömning av dina alkoholvanor
  • Samtalsbehandling och/eller läkemedelsbehandling

15-metoden – informationsbroschyr (pdf)