I lokala arbetsgruppen, LAG, för diabetes, har Christina Wasberg varit samordnare och Tommy Lundmark ordförande. Nu går Christina Wasberg i pension och Tommy Lundmark avslutar sitt uppdrag som ordförande.

Arbetet med att utveckla diabetesvården går vidare

Diabetesvården inom Region Gävleborg har genomgått en rad förändringar som var och en bidragit till en förbättrad diabetesvård. Två personer som haft stor betydelse för utvecklingen är diabetessjuksköterskan Christina Wasberg och Tommy Lundmark, specialistläkare i allmänmedicin.

En förutsättning för dagens goda resultat inom diabetesvården är en lång rad arbetsinsatser som initierats och genomförts av den lokala arbetsgruppen, LAG, för diabetes, tidigare Diabetsrådet (inom lokalt programområde (LPO) Endokrina sjukdomar). I LAG för diabetes har Christina Wasberg varit samordnare och Tommy Lundmark ordförande.

När Christina Wasberg nu går i pension överlämnar hon rollen som samordnare till Karin Uggla, diabetessköterska på Gävle Strand din hälsocentral. Samtidigt slutar även Tommy Lundmark som ordförande i LAG för diabetes och ersätts av Niklas Persson, specialist i allmänmedicin vid Valbo Hälsocentral.

De ska känna sig stolta

Jörgen Tranevik är verksamhetschef för kvinnosjukvården och LPO-ansvarig för Endokrina sjukdomar och tidigare verksamhetschef för södra Hälsinglands primärvårdsområde. Han har haft ett nära samarbetat med både Christina Wasberg och Tommy Lundmark.

– Christina och Tommy har tillsammans under lång tid tagit ett stort ansvar över god utveckling inom området Det är ett gediget arbete och ett omfattande arv som Karin och Niklas nu tar över stafettpinnen för. Både Christina och Tommy ska känna sig stolta över effekten av deras gedigna engagemang för diabetesvården. Vi är tacksamma för den arbetsinsats de gemensamt har utfört under sina år som ansvariga för Diabetesrådet/LAG Diabetes säger Jörgen Tranevik.

Christina har som samordnare varit viktig för utvecklingen av diabetesvården. Hon har bidragit till att det tagits fram en gemensam diabetesrutin för primärvården ”Diabetesmottagning vid hälsocentral, hemsjukvård och vid vård och omsorgsboende, hälso- och sjukvård Region Gävleborg”. En arbetsrutin som resulterat i en mer jämlik vård oberoende av vem som är vårdgivare. Samt ett nytt underlag som tagits fram för dosjusteringar av läkemedel och insulin. Nu senast även en implementering av det nationella vårdförloppet för diabetespatienter med hög risk för fotsår.

– Listan över Christina Wasbergs insatser kan göras lång och hennes arbete har gjort stor skillnad för många. Vi är oerhört tacksamma för den arbetsinsats hon har genomfört under sina år inom Region Gävleborg, säger Jörgen Tranevik och fortsätter:

– Tommy Lundmarks engagemang för diabetespatienterna har haft stor betydelse. Han har bidragit till att säkerställa utbildningen för diabetessköterskor och stärkt Region Gävleborgs samverkan med kommunerna så att vi tillsammans kan erbjuda diabetespatienter samma insatser oavsett om de har hemsjukvård eller bor på vård- och omsorgsboende.

Vikten av utbildning

Diabetespatienter har ett brett vårdbehov. Här är patientens delaktighet och förståelse för sin sjukdom och egenvård en viktig del av behandlingen. Som ett led i det kompetenshöjande arbetet har ett antal utbildningar tagits fram med Christinas hjälp för både vårdgivare och patienter, så som:

  • Uppdragsutbildningar till diabetessjuksköterskor
  • Utbildningsinsatser i kommunsamverkan om diabetes
  • Patientutbildningar om diabetes