Finansiering

Finansiering är ett av Region Gävleborgs verktyg för att möjliggöra hållbar regional utveckling. Finansieringen ska bidra till en långsiktig förändring i riktning mot målen i den regionala utvecklingsstrategin och visionen om ett öppet, nytänkande och hållbart Gävleborg.

De regionala utvecklingsmedel som Region Gävleborg ansvarar för ska investeras i insatser som bidrar till hållbar regional utveckling. Det kan göras genom att bevilja stöd till regionala utvecklingsprojekt, små och medelstora företag samt kommersiell service.

Med dessa medel investerar Region Gävleborg årligen cirka 90 miljoner kronor i företag och andra aktörer i länet. Medlen är därmed ett centralt verktyg för Region Gävleborg i rollen som regionalt utvecklingsansvarig; att samordna genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin (RUS).  

Region Gävleborg kan bevilja ekonomiska stöd för insatser vars resultat och effekter stödjer omställningen till en hållbar regional utveckling och stärker möjligheterna att bo, leva och verka i hela länet.

Läs mer om det regionala utvecklingsuppdraget och samverkansarbetet.