Porträtt på två bvc-sköterskor
Maja Grudzinska, till höger Nwalla Tofiq.

Barnavårdscentralen på Södertull Din hälsocentral erbjuder nyblivna föräldrar en digital kontakt

Sedan den digitala vårdtjänsten Min vård Gävleborg öppnade upp för barn och ungdomar har barnavårdscentralen på Södertull Din hälsocentral gett nyblivna föräldrar möjlighet att ha kontakt digitalt. Sedan införandet har den här möjligheten tagits emot positivt. Hittills har de haft direktkontakt med 25 familjer via meddelandekanalen i Min vård Gävleborg.

– Föräldrarna upplever att vi är mer tillgängliga och att det går snabbare att få svar på sina frågor. Det upplevs också som smidigare att skriva i stället för att passa en telefontid, vilket kan vara stressigt med småbarn, säger Nwalla Tofiq, distriktssköterska.

På Södertulls barnavårdscentral håller de koll på meddelanden under vardagar och svarar så snabbt de kan. De har schemalagda tidpunkter under dagen för att gå igenom meddelanden regelbundet.

– Jag tycker att det går snabbare för oss att få kontakt med patienter via Min vård Gävleborg, då de flesta i samhället redan använder sig av sin mobil dagligen. Sedan vi startade upp det här arbetssättet ser vi det som en resurs även för oss. Jag tycker inte att digitala meddelanden tar längre tid än om patienten hade ringt, eller att jag själv försökt ringa patienten, säger Maja Grudzinska, distriktssköterska.

Maja och Nwalla tycker att funktionen har skapat fördelar för personalen och ses som en tillgång i arbetet.

– En fördel för oss är dokumentationen. Det är enkelt att kopiera det som föräldrarna skriver i appen direkt in i journalen. Det ger en trygghet att alla meddelanden sparas, om en förälder glömmer vad som sagts finns det kvar att läsa. På samma sätt kan vi också gå tillbaka och se vad vi tidigare skrivit till dem, säger Nwalla Tofiq.

Minskat tryck på telefonen

Sedan införandet har telefonkontakterna till Södertulls BVC minskat. Förutom att ställa frågor använder många Min vård Gävleborg till att göra ombokningar.

– Vi märker att många föräldrar är glada över att direkt kunna in skicka bilder och videos. Tillgängligheten är en viktig del i användandet. Förutom att de känner en ökad trygghet tycker de också att det sparar tid. Vid ett enklare utslag kan de skicka in en bild i stället för att åka in till BVC och visa upp det, säger Maja Grudzinska.

Nwalla och Maja berättar vidare att en förälder nyligen besökte hälsocentralen med sitt sjuka barn. Läkaren bad dem då att övervaka barnets andning hemma. Efter två dagar skickade föräldrarna en video på barnets andning via Min vård Gävleborg för att få råd och fortsatt vård.

– Det hjälpte mig att kunna visa videon för läkaren som hade sett barnet tidigare. Detta resulterade i en snabbare bedömning tillsammans, och gjorde att läkaren kunde bedöma om barnet behövde komma in igen och få vård, Nwalla Tofiq.