En mellanstation innan den eviga vilan

På bottenvåningen på Gävle sjukhus avslöjar skylten ”avskedsrum” en samhällsnödvändig men ganska anonym verksamhet. Här mellanlandar majoriteten av alla invånare som avlider inom sjukhusets upptagningsområde innan de förs vidare till den eviga vilan.

På obduktionsavdelningen skojar personalen med varandra, för att lätta upp stämningen på jobbet. Emil Vennerberg och Therese Magnusson.

Obduktionstekniker Emil Vennerberg visar upp obduktionsavdelningens nyrenoverade lokaler. Här finns både kylrum, samtalsrum, obduktionssal och ett avskedsrum, vars väggar är målade i en mild grön ton.

– Avskedsrummet är en väldigt viktig del av vår verksamhet och vi är stolta över hur vi får den att fungera, att anhöriga kan komma hit och ta ett personligt och värdigt sista avsked, säger Emil Vennerberg.

I avskedsrummet finns konstverket Ljusspridare av konstnären Jacob Holmberg från Ljusdal. Det består av frostade och transparanta akrylglasskivor. Solens strålar bryts i glaset och sprider sig i rummet.

Ljusets betydelse vid avsked

Ett konstverk gjord av konstnären Jacob Holmberg från Ljusdal dominerar hela avskedsrummet. Det består av frostade och transparanta akrylglasskivor i olika skikt på en yta som mäter 5 x 2,5 meter. Bakom verket döljer sig rummets fem stora fönster och verkets namn, Ljusspridare, skvallrar om att solens strålar dagtid bryts i glaset och sprider sig i rummet. Framför verket står ett tillhörande altare med tre tända ljus.

– Under sommarhalvåret är det väldigt vackert när solen lyser igenom konstverket, säger Emil Vennerberg.

Att arbeta här är att möta sköra människor i sorg nästan varje dag.

– När vi möter anhöriga som är ledsna och upprörda, så gör vi så gott vi kan. Vi försöker vara empatiska och stödjande, säger Emil Vennerberg och fortsätter:

– Den avlidna ska också bli respektfullt omhändertagen. Hen var ju en människa med hopp och drömmar och ska behandlas därefter.

En av tio avlidna obduceras

Länet har fem bårhus och de finns på sjukhusen i Söderhamn, Bollnäs, Ljusdal, Hudiksvall och i Gävle. Till bårhusen kommer alla avlidna oavsett om de avlidit på sjukhus, i hemmen eller på äldreboenden. Därefter transporteras de till församlingarna för begravning.

Till bårhuset kommer nästan alla avlidna. Om polisen misstänker brott förs den avlidne direkt till Rättsmedicinalverket i Uppsala för obduktion.

Om obduktion ska göras så transporteras kroppen till Gävle sjukhus, som har länets enda obduktionsenhet. Om polisen misstänker ett brott förs den avlidne direkt till rättsmedicinalverket i Uppsala för obduktion.

Under 2023 obducerades 176 personer i Gävle. Det är omkring tio procent av de drygt 1 700 avlidna som passerade obduktionsavdelningen i fjol.

–  I de flesta fall är dödsorsaken känd och då behövs ingen obduktion, säger obduktionstekniker Emil Vennerberg.

Obduktionstekniker gör ett praktiskt jobb

Själva obduktionen görs av en patolog, medan obduktionsteknikern gör det praktiska jobbet genom att ställa i ordning kroppen före och efteråt.   

–  Vi tar fram den avlidne, öppnar upp kroppen och tar ut organen. Sedan undersöker patologen organen för att hitta dödsorsaken, säger Emil Vennerberg.

Emil Vennerberg har gått en ettårig yrkesutbildning till obduktionstekniker. Den finns inte längre, därför behöver nya obduktionstekniker utbildas på plats. Det är en fördel om man arbetat i vården då yrket kräver att man också kan möta människor i sorg, förklarar Emil Vennerberg.

Obduktionsrummet på Gävle sjukhus.

Hur klarar man av att jobba med döda människor hela dagarna?

– Det är en fråga jag får nästan dagligen och jag har aldrig ett riktigt bra svar. Men vi pratar mycket med och är stöd för varandra, säger Emil Vennerberg.

Religiös tvagning möjligt

Här finns även ett tvagningsrum där anhöriga kan, om de önskar, genomföra en religiös tvättning med oljor och svepa den avlidne före begravningen.

– Den religiösa tvagningen sker inom den muslimska tron och i en del mindre religioner. Anhöriga bokar in rummet med hjälp av en imam, en muslimsk präst.

Vi har ett väldigt gott samarbete med de muslimska begravningsbyråerna här i Gävle, säger Emil Vennerberg.

Livsbefrämjande arbetsuppgifter

Obduktion i Gävle har fått ett nytt uppdrag sedan hösten 2023. De plockar ut hornhinnor på avlidna för transplantation om samtycke finns. Region Örebro är ansvarig för hornhinnebanken i mellersta Sverige och där görs utredningen om lämplighet och samtycke.  

– Vi har gjort det vid två tillfällen hittills och åtminstone den första transplantationen gick bra. Det är fantastiskt roligt att höra, säger Emil Vennerberg och ler stolt.

Emil Vennerberg visar den ögonlåda som används om de ska ta ut hornhinnor för transplantation.