STOCKHOLM 20200417

Dokumentation GŠvle Sjukhus med anledning av corona-pandemin och Covid19.

Foto: Nils Petter Nilsson

Krav på smittspårning för covid-19 upphör

Folkhälsomyndigheten har beslutat att covid-19 sedan den 15 mars inte längre kräver smittspårning. Därmed upphör smittspårningen generellt i länet.

Covid-19 är fortfarande en pandemi, men Folkhälsomyndigheten gör nu bedömningen att krav på smittspårning inte längre är motiverad som generell åtgärd i verksamheter som vårdar eller har omsorg. Därmed upphör smittspårningen generellt för covid-19 i länet. Smittspårningen kan dock ske på begäran av smittskydd eller vårdhygien.
 
Prov som har testats positivt för covid-19 ska fortsatt anmälas i SmiNet. Detta gäller både laboratorieanmälan och klinisk anmälan.

Läs mer

Krav på smittspårning för covid-19 upphör — Folkhälsomyndigheten