Minskade köer vid läkemedelsinsättning av ADHD-läkemedel med Min vård Gävleborg

På psykiatriska mottagningen i Söderhamn har personalen utformat ett arbetssätt där de använder Min vård Gävleborg som ett verktyg för insättning och uppföljning av ADHD-läkemedel. Arbetssättet har tagits emot positivt av patienterna och lett till minskade köer för läkemedelsinsättning.

Anna Fernqvist, sjuksköterska på Psykiatriska mottagningen i Söderhamn, sitter i en fåtölj på mottagningen.

Anna Fernqvist är sjuksköterska på mottagningen i Söderhamn och tillsammans med sina kollegor drivande i deras arbete med Min vård Gävleborg. Hon har själv idag kontakt med ungefär 100 patienter genom tjänsten. Önskar patienterna fysiska besök är det möjligt, i dagsläget är det bara några enstaka som väljer det.

– Jag tycker att arbetet hittills har gått över förväntan. Ju längre tiden går utvecklas också mitt eget arbete. Jag har nyligen till exempel lagt till en profilbild och skapat personliga användbara fraser att återanvända. Dessa är till stor hjälp för att kunna svara en patient snabbt, säger Anna.

I väntrummet på mottagningen har de gjort i ordning en avskärmad plats där det finns en stationär blodtrycksapparat för väntrum. Vid det första besöket får patienten lära sig hur den fungerar för att kunna komma in till mottagningen och ta sitt eget blodtryck. Mätvärdet rapporteras sedan in via Min vård Gävleborg. Majoriteten av patienterna väljer att ta ett foto med sin mobil på mätvärdesremsan som kommer ur blodtrycksapparaten. Bilden bifogar de direkt till sin sjuksköterska.

– Resultatet blir väldigt tydligt för mig när jag läser av bilden eftersom det framgår både datum och klockslag då patienten gjorde mätningen. Många patienter uppskattar att kunna komma förbi och göra mätningen när det passar dem i stället för att boka en tid och kanske behöva ta ledigt, säger Anna.

En insättningsperiod tar vanligtvis mellan 6-12 månader och det innebär att uppföljningsbesöken också kan vara många. Vissa patienter behöver ett besök i veckan och andra ett besök varannan vecka. Med det nya digitala arbetssättet behöver inte tid avsättas för fysiska uppföljningsbesök. 

Uppstart och instruktioner vid första besöket

Under rond på mottagningen rapporterar läkaren som träffat en patient inledningsvis över till någon av sjuksköterskorna för insättning av ordinerat läkemedel. Därefter får patienten träffa sin sjuksköterska för ett första möte fysiskt, prata igenom processen och ta alla nödvändiga prover.  

– Vid det första besöket får mina patienter information om möjligheten att använda Min vård Gävleborg. Om patienten är positiv till det startar vi upp en meddelandekanal direkt. Därefter skriver vi hej till varandra för att se så allting fungerar. Kanalen håller jag sedan öppen i 364 dagar eftersom det kan ta lång tid innan patienten upplever sig välinställd och nöjd, säger Anna. 

Vid insättning av ADHD-läkemedel har patienten en stor roll i sin egen medicinering. Sjuksköterskan finns med hela tiden och stöttar. Genom Min vård Gävleborg kan patienten rapportera in sitt mående, eventuella biverkningar och mätvärden direkt till sin sjuksköterska. Har patienten en fråga är det lätt att ställa den, utan att behöva vänta till en förbokad tid.

För Anna Fernqvist och hennes kollegor har kontinuitet, dialog och utbildning varit en framgångsfaktor i det nya arbetssättet.

– Mitt främsta tips till andra är att våga. Jag har lärt mig och utvecklats av varje patientkontakt. Utbildningen som finns i Kompetensportalen är också bra att använda sig av. Jag har tittat igenom den igen rätt nyligen och fick nya tips och information som jag inte kunde ta till mig första gången. Jag är gärna behjälplig om någon behöver min hjälp, säger Anna.