Ny hälsoskola ska öka integrationen och tryggheten

Asyl- och migranthälsan i Söderhamn har fått utvecklingsmedel för att starta en Hälsoskola för nyanlända. En satsning som riktar sig till en prioriterad målgrupp för att uppnå god och jämlik hälsa i Gävleborg. Nu har de första utbildningstillfällena gått av stapeln.

Från vänster stående: Agneta Löfstrand administratör, Per Baumeister distriktssköterska, Renée Ståleborg Persson sjuksköterska. Från vänster sittande: Maria Spansk McGrail kurator, Norma Elfström distriktssköterska

– Som nyanländ är det mycket som är nytt, inte minst hur den svenska vården fungerar. Vi har därför ett nära samarbete med SFI i Söderhamn för att kunna avgöra vilka behov som finns och vi har sedan utgått från det i utbildningen, säger Per Baumeister, samordnare, asyl- och migranthälsan.

Hälsoskolan startade vecka 38 och pågår i 12 veckor. Eleverna är uppdelade i fyra olika språkgrupper och varje grupp har tre olika utbildningstillfällen. På plats finns tolkar och sjuksköterskor.

Ökad kunskap om hur vården fungerar

Det första utbildningstillfället handlar om att öka kunskapen kring vården generellt, när och var du kan söka vård, och vad du själv kan göra för egenvård. Det andra tillfället berör fysisk aktivitet och goda vanor och det tredje tillfället psykisk ohälsa, då deltar även en kurator.

– Träffarna är uppbyggda som en dialog för att skapa delaktighet. Vi hoppas också på att kunna hjälpa personer som behöver komma i kontakt med vården genom hänvisa dem rätt, eller fånga upp personer som behöver en samtalskontakt, säger Per.

Genom hälsoskolan hoppas vi kunna öka förutsättningarna för integration, minska utanförskap och skapa trygghet. Efter utbildningarna genomförs olika utvärderingar, vilket är viktigt för att se hur hälsoskolan kan utvecklas framåt. 

– Genom att sprida kunskap kan vi arbeta förebyggande för att skapa jämlik vård. Det finns alltid mycket mer vi kan göra och det här är definitivt en bra start, säger Emelie Björklund Jönsson, vårdenhetschef.