Nytt vårdprogram för cancerrehabilitering

Ett nytt vårdprogram för cancerrehabilitering finns nu i kunskapsbanken, RCC (Regionala cancercentrum i samverkan). Det är en del i en satsning för jämlik cancerrehabilitering i hela landet.

Syftet är att öka medvetenheten om de senaste riktlinjerna och bästa praxis inom området. Vårdprogrammet innehåller flera betydelsefulla förändringar vilket gör det till ett viktigt steg framåt i utvecklingen av cancervården i Sverige.

Några av de viktigaste förändringarna:

  • Ny och förtydligad definition av cancerrehabilitering.
  • Rehabiliteringsmetodik för systematisk arbete med cancerrehabilitering.
  • Biverkningar av behandlingar som påverkar funktionsförmågan.
  • Suicidrisk – kartläggning av suicidrisk hos patienter med cancer.
  • Existentiella aspekter – fokus på existentiella och andliga dimensioner av sjukdom, behandling och rehabilitering.

Nationellt vårdprogram cancerrehabilitering - RCC Kunskapsbanken (cancercentrum.se)

Läs artikeln på RCC: Nytt avstamp i satsningen för en jämlik cancerrehabilitering - RCC (cancercentrum.se)