Region Gävleborgs arbete med Cosmic fortsätter enligt plan

Region Västerbotten har beslutat att skjuta på införandet av det nya vårdinformationsstödet Cosmic till april 2025. Deras beslut inverkar inte på Region Gävleborgs pågående planering.

Enligt regiondirektör Göran Angergård, påverkar Region Västerbottens beslut för närvarande inte Region Gävleborgs planerade införande i januari 2025.
– Vi fortsätter att arbeta enligt vårt regionala FVIS-program med pågående planering för att säkerställa att alla känner sig trygga inför införandet av det nya systemet, säger Angergård.

Inom ramen för avtalen beslutar varje region om tidpunkt för införande och vid behov justering av tidplan.

Här kan du läsa Region Västerbottens pressmeddelande.