Sex nya diplomerade tobaksavvänjare

Region Gävleborg har nu ytterligare sex diplomerade tobaksavvänjare, redo att möta de patienter som tackar ja till stöd för att sluta röka. Särskilt viktiga målgrupper för tobaksavvänjningen är gravida, patienter som ska opereras, unga patienter och vuxna patienter med särskild risk.

Darlington Brumskine Gefle läkargrupp hälsocentral, Camilla Henriksson Edsbyn Din hälsocentral, Marie Mårtensson Edsbyn Din hälsocentral, Pernilla Gunnarsson Falck Hälsopartner hälsocentral, Lina Witasp Hälsotorget Gävle, Elin Ljung Hälsotorget Hudiksvall.

Diplomeringsutbildningen följer en nationell metod innehållande tre delar: en grundkurs, tre handledningstillfällen och en diplomeringsdag. Utbildningen genomförs under cirka sex månader och innehåller ett varierat program av föreläsningar, praktiska övningar, handledning, gruppdiskussioner och hemtentamen. Kursansvarig är avdelningen för folkhälsa och hållbarhet och diplomering sker i samverkan med diplomerad tobaksavvänjare med klinisk erfarenhet vid Region Gävleborgs hälsotorg.

– Den här utbildningen har gett mig mycket goda kunskaper och jag kan nu hjälpa patienter till ett tobaksfritt liv utifrån en evidensbaserad metod, säger Elin Ljung.

Rökstopp ger snabbt positiva förändringar

Vi vet att rökning är skadligt för hälsan men vi vet också att det går snabbt att nå en positiv förändring vid rökstopp. Inom två veckor till tre månader förbättras immunförsvaret, cirkulationen, lungfunktionen och sårläkningen. Efter tre till tolv månader är risken för hjärtinfarkt halverad. Ett rökstopp kan också ha positiva effekter på den psykiska hälsan, genom förbättring avseende depression, ångest och stress. 

– Det känns roligt och spännande att nu kunna erbjuda patienter tobaksavvänjning på hälsocentralen. Jag som sjuksköterska tycker att det är en väldigt viktig roll och arbetsuppgift att hjälpa patienter som har en önskan och ett stort behov av att bli rökfria, säger Pernilla Gunnarsson Falck.

Hälso- och sjukvårdens uppgift

Du som jobbar inom hälso- och sjukvården har en viktig roll i att hjälpa patienter till tobaksfrihet och att, genom informationsspridning, bidra till att förhindra att människor börjar använda tobak. Genom att fråga om tobaksvanor, informera om hälsovinsterna med att sluta med tobak, samt erbjuda egenvårdtips och stöd kan du göra stor skillnad och hjälpa fler patienter till ett tobaksfritt liv. 

Hjälp finns att få för de patienter som tackar ja till stöd.

Stöd till tobaksfrihet

På egen hand kan rökande och snusande patienter kontakta sluta röka-linjen 020-84 00 00 eller slutarökalinjen.se. De erbjuder tobaksavvänjning på flera språk och är helt avgiftsfria.

Behandling

Rökande patienter kan erbjudas tobaksavvänjning via

  • Region Gävleborgs hälsotorg
    Här erbjuds digital behandling i Tobakshjälpen, gruppbehandling och individuell behandling. Hälsotorget kan kontaktas via konsultation i Min vård Gävleborg eller via remiss. Patienten kan även på egen hand kontakta hälsotorget via Region Gävleborgs växel eller via hälsotorgets e-tjänster på 1177.se.
  • Hälsocentral
    Region Gävleborgs hälsocentraler erbjuder individuell behandling. Patienten kan kontakta sin hälsocentral via Region Gävleborgs växel eller med egen vårdbegäran i hälsocentralernas e-tjänster på 1177.se.

Stöd i arbetet med levnadsvanor

Har din verksamhet behov av att erbjuda tobaksavvänjning och vill utbilda egna medarbetare?  Anmäl er till kursen "Diplomerad tobaksavvänjare – Kvalificerat rådgivande samtal vid tobaksbruk" i Kompetensportalen.

Mer stöd och information kring arbetet med levnadsvanor inom hälso- och sjukvården – Stöd för samtal om levnadsvanor.