Uppmuntra din patient att bli tobaksfri – ditt samtal gör skillnad!

31 maj är Tobaksfria dagen, både i Sverige och internationellt. Du som jobbar inom hälso-och sjukvården har en viktig roll för att hjälpa fler att sluta eller aldrig börja röka eller snusa. Genom att fråga om tobaksvanor, informera om hälsovinsterna med att sluta samt erbjuda egenvårdtips och stöd kan du göra stor skillnad och hjälpa fler till ett tobaksfritt liv.

Genom att fråga om och uppmärksamma tobaksvanor i patientmöten visar vi inom hälso-och sjukvården att vanorna har en stor betydelse för och är en viktig del av patientens mående och eventuella behandling.

Om patienten röker

Informera om hälsovinsterna med att sluta röka och ge det generella rådet att avstå från all rökning. När en gör ett rökstopp reagerar kroppen nästan omedelbart och börjar återhämta sig. Den som slutar röka får redan inom det första dygnet positiva effekter i form av att blodtryck och puls sjunker, syresättningen förbättras och risken för hjärt- och kärlsjukdom minskar.

Om patienten snusar

Informera om hälsovinster med att sluta snusa och ge det generella rådet att avstå alla tobaks-och nikotinprodukter. 

Vid snusstopp sjunker puls och blodtryck redan under det första dygnet och på sikt förbättras munhälsan och minskar risken för vissa sjukdomar som exempelvis diabetes typ 2.

Om patienten vill sluta snusa eller röka

Ge patienten egenvårdtips:

 • Tänk igenom varför du vill sluta. Skriv upp för- och nackdelar.
 • Bestäm ett stoppdatum två till tre veckor fram i tiden.
 • Skapa rök/snusfria zoner.
 • Kasta all tobak på stoppdagen.
 • Tackla rök/snussuget genom att röra på dig, äta regelbundet och skaffa nikotinläkemedel om du behöver det.

Om patienten vill ha stöd att sluta röka

Erbjud de patienter som är motiverade att sluta röka och önskar stöd det alternativ som passar bäst utifrån patientens behov och förutsättningar:

 • Sluta-röka-linjen
  020-84 00 00 eller slutarökalinjen.se
  Patienten tar själv kontakt via telefon eller webbplats. Sluta-röka-linjen erbjuder tobaksavvänjning på flera språk. Vid tolkbehov använd remissblankett på webbplatsen.
 • Region Gävleborg Hälsotorg
  Region Gävleborgs Hälsotorg erbjuder digital tobaksavvänjning med personlig återkoppling i Tobakshjälpen, en av 1177 Vårdguidens e-tjänster, gruppbehandling och individuell behandling. Hälsotorget kontaktas via konsultation i Min vård Gävleborg eller via remiss. Patienten kan kontakta Hälsotorget via växeln eller via webbplats 1177.se, Vårdguidens e-tjänster, Kontakta mig.
 • Hälsocentral
  Hälsocentral erbjuder individuell behandling via remiss. Patienten kan också själv kontakta sin hälsocentral, se kontaktvägar på webbplats 1177.se.

Om patienten vill ha stöd att sluta snusa

 • Sluta-röka-linjen
  020-84 00 00 eller slutarökalinjen.se
  Patienten tar själv kontakt via telefon eller webbplats. Sluta-röka-linjen erbjuder tobaksavvänjning på flera språk. Vid tolkbehov använd remissblankett på webbplatsen.
 • 1177.se
  1177.se finns bra information och tips till patienten om att sluta röka och snusa.