Uppmuntra din patient att bli tobaksfri- ditt samtal gör skillnad!

Vecka 47 infaller den årliga Tobaksfria veckan, både i Sverige och internationellt. Du som jobbar inom hälso-och sjukvården har en viktig roll att hjälpa fler att sluta eller aldrig börja röka eller snusa.

Genom att fråga om tobaksvanor, informera om hälsovinsterna med att sluta samt erbjuda egenvårdtips och stöd kan du göra stor skillnad och hjälpa fler till ett tobaksfritt liv.

Varför är ditt samtal viktigt?

När du som vårdgivare frågar om och uppmärksammar tobaksvanor i dina patientmöten, visar du att dessa vanor har en betydande inverkan på patienternas hälsa och påverkar deras behandling.

Om patienten röker

Informera patienten om hälsovinster med att sluta röka och ge det generella rådet att avstå från all rökning. Vid ett rökstopp reagerar kroppen snabbt. Redan inom det första dygnet sjunker blodtryck och puls, syresättningen förbättras, och risken för hjärt- och kärlsjukdomar minskar.

Om patienten snusar

Informera om hälsovinster med att sluta snusa och ge det generella rådet att avstå från alla tobaks- och nikotinprodukter. Vid snusstopp sjunker puls och blodtryck redan inom det första dygnet, och med tiden förbättras även munhälsan och risken för vissa sjukdomar som diabetes typ 2 minskar.

Om patienten vill sluta snusa eller röka

Ge patienten egenvårdtips:

 • Tänk igenom varför du vill sluta. Skriv upp för- och nackdelar.
 • Bestäm ett stoppdatum två till tre veckor fram i tiden.
 • Skapa rök/snusfria zoner.
 • Kasta all tobak på stoppdagen.
 • Tackla rök/snussuget genom att röra på dig, äta regelbundet och skaffa nikotinläkemedel om du behöver det.

Om patienten vill ha stöd att sluta röka

Erbjud de patienter som är motiverade att sluta röka och önskar stöd det alternativ som passar bäst utifrån patientens behov och förutsättningar:

 • Sluta-röka-linjen
  020-84 00 00 eller slutarökalinjen.se
  Patienten tar själv kontakt via telefon eller webbplats. Sluta-röka-linjen erbjuder tobaksavvänjning på flera språk. Vid tolkbehov använd remissblankett på webbplatsen.
 • Region Gävleborg Hälsotorg
  Region Gävleborgs Hälsotorg erbjuder digital tobaksavvänjning med personlig återkoppling i Tobakshjälpen, en av 1177 Vårdguidens e-tjänster. Hälsotorget erbjuder också tobaksavvänjning i grupp och individuell tobaksavvänjning. Hälsotorget kontaktas via konsultation i Min vård Gävleborg eller via remiss. Patienten kan kontakta Hälsotorget via växeln eller via webbplats 1177.se, Vårdguidens e-tjänster, Kontakta mig.
 • Hälsocentral
  Vissa hälsocentraler erbjuder individuell tobaksavvänjning via remiss. Patienten kan också själv kontakta sin hälsocentral, se kontaktvägar på webbplats 1177.se.

Om patienten vill ha stöd att sluta snusa

 • Sluta-röka-linjen
  020-84 00 00 eller slutarökalinjen.se
  Patienten tar själv kontakt via telefon eller webbplats. Sluta-röka-linjen erbjuder tobaksavvänjning på flera språk. Vid tolkbehov använd remissblankett på webbplatsen.
 • 1177.se
  På 1177.se finns bra information och tips till patienten om att sluta röka och snusa.