Samtal om levnadsvanor med vuxna patienter

Hälsosamma levnadsvanor kan både förhindra sjukdom och vara en del av behandlingen av en sjukdom. Region Gävleborg erbjuder utbildning för dig som ska stödja patienter till förändring av levnadsvanor. Grundutbildningen, som är en e-utbildning, är redan lanserad, och i februari finns två utbildningstillfällen för utbildning på fördjupad nivå.

Samtalen om levnadsvanor syftar till att ge patienter möjlighet att öka kontrollen över sin hälsa, öka tilliten till sin egen förmåga att påverka och fatta bra beslut om sin hälsa. Hälso- och sjukvårdens arbete med prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor sker utifrån olika verksamheters olika förutsättningar. Varje verksamhet fattar beslut om i vilka patientflöden/besökstyper det är relevant, möjligt och genomförbart att samtala om fysisk aktivitet, matvanor, alkohol och tobak. För vissa patienter är det extra betydelsefullt och samtalen gör stor skillnad.

Region Gävleborg erbjuder utbildning både på grundläggande nivå och på fördjupad nivå.

Aktuella utbildningar

Grundutbildning: Samtal om levnadsvanor med vuxna patienter

Grundutbildningen vänder sig till dig som i mötet med vuxna patienter ska uppmärksamma dennes levnadsvanor – för att sedan ge enkla råd och erbjuda stöd, om någon av levnadsvanorna är ohälsosamma. Utbildningen är en e-utbildning som tar cirka 60 minuter att genomföra, när det passar dig. Du hittar utbildningen i Kompetensportal.

Utbildning på fördjupad nivå: Behandlingar/åtgärder för vuxna patienter

Utbildningarna på fördjupad nivå vänder sig till dig som fått uppdraget att genom samtal stödja patienten till förändring. Dessa samtal är de behandlingar/åtgärder som Region Gävleborg erbjuder de patienter som tackat ja till stöd och är motiverade till att göra en förändring.

Praktiskt stöd för medarbetare

För arbetet med att uppmärksamma och samtala om levnadsvanor med vuxna patienter finns stödmaterial samlat på vår Samverkanswebb.

Praktiskt stöd för chefer

För att underlätta implementering och planering av arbetet med levnadsvanor finns stödmaterial för chefer.