Välkommen till Next Day 2023

Du som vill främja den hållbara omställningen i näringsliv och samhälle är välkommen till en förmiddag fylld med inspiration om cirkulär ekonomi. Dagens program belyser både utmaningar och möjligheter i arbetet med att stötta övergången från linjära till cirkulära produktions- och konsumtionsmönster.

Hur kan ett samhälle där resurser alltid tas tillvara och cirkuleras vidare utan att bli avfall se ut? Visionen om ett sådant samhälle kallas cirkulär ekonomi och handlar om att designa om mekanismerna i ekonomin så att resurseffektiviteten ökar. Resultatet blir såväl ökad lönsamhet som minskad belastning på miljön.

För att göra detta komplexa område begripligt har vi med oss Tobias Jansson, omvärldsbevakare med 10 års erfarenhet av att föreläsa, sätta igång innovationsprocesser och stötta verksamheter med att utvecklas i cirkulär riktning. Moderator är Sofia Sundström från Cradlenet, ett av världens äldsta nätverk för cirkulär ekonomi.

Next Day är en del av projektet Innovationsklivet som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Tillväxtverket och Region Gävleborg. Dagen arrangeras av Region Gävleborg tillsammans med samarbetspartners Movexum, Propell och Sandbacka Science Park.

När? Torsdag 24 augusti, 9.00–13.00 (fika från 8.30, mingellunch från 12.00).
Vem? Du som arbetar med regional utveckling.
Var? Gävle Konserthus.

Du kan välja att delta antingen fysiskt eller digitalt på årets event, vid fysiskt deltagande kan du även anmäla dig till mingellunchen.

Läs mer och anmäl dig 

Välkommen till Next Day 2023