Vårdhygien – nya och uppdaterade dokument

I de nya vårdhygieniska rekommendationerna för virusorsakade luftvägsinfektioner och magsjuka finns samlad information från flera tidigare dokument som nu arkiveras.

Nya rutiner

Virusorsakade luftvägsinfektioner – vårdhygienisk rekommendation – Hälso- och sjukvård Region Gävleborg – Platina id 09-797581

Magsjuka – vårdhygieniska rekommendationer – Hälso- och sjukvård Region Gävleborg – Platina id 09-695591

  • Dokumentet ersätter tidigare calicirutiner för Gävle sjukhus, Hudiksvall sjukhus och Bollnäs sjukhus.
  • Checklistan finns nu i samma dokument som rutinen.
  • Rutinen har skrivits om för att vara mer lättläst.
  • Ingen skillnad i själva rekommendationen.

Uppdaterade rutiner

Hygien- och klädregler – Hälso- och sjukvård Region Gävleborg – Platina id 09-85962 har reviderats under november.

  • Inga stora förändringar har gjorts i rutinen, men det är viktigt att rutinen sprids och följs.

Dessa dokument och andra vårdhygieniska rutiner hittar du på samverkanswebben, Dokument och rutiner - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)