Autism, intellektuell funktionsnedsättning och ADHD hos vuxna

Beslutsstöd vid remittering för utredning till vuxenpsykiatri och till vuxenhabilitering. Ansvarsfördelning primärvård (PV), vuxenpsykiatri (VUP) och vuxenhabilitering (VUH).

Beslutsstöd vid remittering Remissmall, instruktion Samverkan och ansvar primärvård, vuxenpsykiatri och vuxenhabilitering Flödesbeskrivningar Patientinformation
Beslutsstöd vid remittering för utredning
till vuxenpsykiatri och till vuxenhabilitering.

Vuxenpsykiatri

Vuxenhabilitering

Samverkan primärvård, vuxenpsykiatri och vuxenhabilitering kring patienter med autism och intellektuell funktionsnedsättning

Generellt samverkansdokument PV och VUP

Flödesbeskrivning för utredning

Flödesbeskrivning för behandling och stöd

Autism

Asperger

Intellektuell funktionsnedsättning

Neuropsykiatrisk utredning för vuxna