Bra sjukskrivning

Bra Sjukskrivning är samlingsnamnet för det utvecklingsarbete inom det försäkringsmedicinska området som bedrivs i Region Gävleborg för att få en tydlig och säker sjukskrivningsprocess.

Enkelt beskrivet handlar kunskapsområdet försäkringsmedicin om sambandet mellan samhället, sjukdom och försäkring. En stor del av det praktiska arbetet handlar om rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen som bland annat innebär medicinska bedömningar och utfärdande av intyg. Dessa blir underlag till myndigheter, exempelvis försäkringskassa, arbetsförmedling och kommun, som fattar beslut om ersättningar och insatser. Exempel på ersättningar från försäkringskassan är sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning.