Ryggmärgsskadeteam

Ryggmärgsskadeteamet är en del av rehabiliteringsmedicin och finns på Sandvikens närsjukhus.

Till ryggmärgsskadeteamet kommer patienter med ryggmärgsskador som uppstår vid till exempel olycksfall, påverkan av blodkärl, tumör, inflammatoriska sjukdomar eller medfödd missbildning

Patienter med traumatiska ryggmärgsskador vårdas i regel på ryggmärgsskadeenheten i Umeå under det akuta skedet innan rehabiliteringsmedicin i Sandviken tar över.

För att komma till ryggmärgsskadeteamet/rehabiliteringsmedicinavdelningen behövs en remiss. Patienten kan också själv fylla i en egen vårdbegäran genom att logga in på 1177.se. 

För att komma till rehabiliteringsmedicinavdelningen ska det finnas ett klart behov av rehabilitering. Personen ska kunna ta till sig rehabiliteringen och ha behov av hela eller större delar av teamet. Det är viktigt att personen är medicinskt färdigutredd så att vården kan ges på ett säkert sätt.

Vistelsen på avdelningen kan sträcka sig från några veckor till flera månader beroende på skadenivå och omfattningen av ryggmärgsskadan.

Förutom den primära rehabiliteringen behöver personer med ryggmärgsskada en livslång uppföljning med regelbundna kontroller. Rehabiliteringsmedicin i Sandviken ansvarar för uppföljningen och kopplar vid behov in andra mottagningar eller avdelningar.

Mer om ryggmärgsskadeteamet på webbplatsen 1177.se

Dokument

In- och utskrivningskriterier - rehabiliteringsmedicinavdelning – Platina id 09-29042 (pdf)