Allmän kurs – grund med extra svenska 1

För dig som behöver förbättra dina kunskaper i svenska. Du behöver kunna läsa, skriva och prata svenska på en nivå som motsvarar SFI B innan du söker den här kursen.

Kursstart: 19 augusti 2024

Kurstid: 19 augusti 2024 – 3 juni 2025

Studietakt: Heltid

Kurslängd: 1–2 läsår beroende på utbildningsbakgrund


Kursens innehåll

I denna kurs vill vi stimulera din lust att lära och vi jobbar utifrån ett helhetsperspektiv. Det vi gör på kursen ger en bra grund till fortsatta studier. Tillsammans med andra studerande på skolan växer du som människa.

I kursen studerar du svenska, men lektionerna har inslag av andra ämnen såsom matematik, samhällsorienterande och naturorienterande ämnen. Gruppaktiviteter ingår, exempelvis studieteknik, friskvårdsaktiviteter, skapande verksamhet, temadagar, föreläsningar och andra arrangemang.

Fortsatta studier

Efter kursen har du möjlighet att söka till Folkhögskolans Allmän kurs på nästa nivå, söka CUL- Förberedande Yrkesutbildning eller annan aktivitet som planerats med dig.

Kostnad

En obligatorisk avgift om 550 kr termin som avser visst studiematerial, studerandeförsäkring, utskrifter/ kopior, viss förtäring och resa i samband med skolgemensamma aktiviteter

Kontakt