Allmän kurs - distans

Behöver du behörigheter men vill studera hemma? På vår distanskurs möts vi vid tre träffar per termin. Två av träffarna sker på Forsa folkhögskola och en digitalt.

Kurstid: 19 augusti 2024–3 juni 2025

Kursstart: 19 augusti 2024

Kurslängd: 1-3 läsår beroende på utbildningsbakgrund.

Studietakt: Heltid eller halvtid

Distanskurs: 3 obligatoriska träffar varav 2 på skolan (2-3 dagar)


Detta är en studieform där du till stora delar befinner dig utanför skolan fysiskt. Kan du hitta rutiner som gör det möjligt för dig att koncentrera dig på dina studier är det här ett riktigt bra och intressant sätt för dig att nå dina studiemål. På Allmän kurs distans läser du på gymnasienivå, hel- eller halvtid.

Inom folkhögskolan är det viktigt att lära tillsammans med andra. Det innebär att vi ofta försöker arbeta i grupp, att vi diskuterar och pratar med varandra så mycket som möjligt och att vi har roligt tillsammans.

I kursen ingår därför obligatoriska studiebesök och gemensamma temadagar.

Kursen bygger även på att du har tillgång till Internetansluten dator och headset.

På vår distanskurs möts vi vid 3 obligatoriska träffar per termin, 2-3 dagar per tillfälle.

Med stöd av din personliga mentor läser du 2-4 ämnen.

  • Svenska 1, 2 och 3 
  • Engelska 5 och 6
  • Matematik 1 a, b eller c
  • Samhällskunskap 1b (1a1 och 1a2)
  • Naturkunskap 1a1
  • Religionskunskap 1
  • Historia 1a1
  • Sva 1, 2, 3

Utöver dina ämnesstudier ingår ämnesövergripande uppgifter som samtliga gör, oavsett ämne man läser. Det är fyra uppgifter under läsåret och dessa berör ämnen som alla folkhögskolor i hela Sverige har i uppdrag att jobba med, såsom demokrati och kultur.

På folkhögskolan ger vi inte betyg i enskilda ämnen utan du får ett studieomdöme.

Målsättningen är att du ska få studieomdöme och behörighetsintyg för att kunna söka vidare till högre studier.

Läs mer om behörigheter (folkhogskola.nu)

Kostnad

Kursavgift 300 kr samt tillgång till Digilär (digitalt läromedel) ca 600 kr per läsår.

Kontakt