Antagningskriterier

Ansökan ska innehålla

 • Ansökningsblankett
 • Betyg/intyg
 • Personligt brev

Så här går antagningen till:

Någon vecka efter sista ansökningsdagen får du ett mejl där du får veta om du går vidare i antagningsprocessen eller ej.

Går du vidare ber vi dig komma hit till skolan för ett samtal. Du får träffa några av lärarna på allmän kurs och vi pratar om varför du söker, tidigare skolerfarenheter, personliga omständigheter och så vidare.  Det ger dig också möjlighet att titta på skolan och att ställa frågor.

Kan du inte komma den tid vi föreslår är det viktigt att du hör av dig, annars tolkar vi det som att du inte längre är intresserad av att söka.

Söker du till höstterminen får du reda på om du är antagen, reserv eller ej antagen senast vecka 25.

Söker du till vårterminen får du reda på om du är antagen, reserv eller ej antagen senast vecka 50.

Lärarna på Allmän kurs sköter antagningsprocessen, men det är rektor som beslutar om vilka som blir antagna.

När vi antar deltagare till allmän kurs tittar vi på:

Din studiemotivation och dina möjligheter att klara studierna.

Du ska ha varit drogfri i minst 6 månader. Mer information om drogfri skola.

Om platserna inte räcker till alla sökande som uppfyller antagningskriterierna antar vi de med kortast utbildning i första hand.

Komplett ansökan

Detta ska en komplett ansökan innehålla

 • Webbansökan
 • Kopia på giltig legitimation
 • Betyg som visar grundskolebehörighet.
 • Personligt brev, 500–700 ord långt, där du berättar om dig själv, beskriver varför du vill gå kursen samt hur du planerar att organisera dina distansstudier. Berätta också om dina tidigare skolerfarenheter.

Har vi många ansökningar behandlar vi bara de som är kompletta.

Så här går antagningen till:

Någon vecka efter sista ansökningsdagen får du ett mejl där du får veta om du går vidare i antagningsprocessen eller ej.

Går du vidare kommer vi att kontakta dig för att bestämma tid för ett videosamtal.

Söker du till höstterminen får du reda på om du är antagen, reserv eller ej antagen senast vecka 25.

Lärarna på Allmän kurs sköter antagningsprocessen, men det är rektor som beslutar om vilka som blir antagna.

När vi antar deltagare till allmän kurs tittar vi på:

Din studiemotivation och dina möjligheter att klara studierna.

Du ska ha varit drogfri i minst 6 månader. Mer information om drogfri skola.

Om platserna inte räcker till alla sökande som uppfyller antagningskriterierna antar vi de med kortast utbildning i första hand.

Ansökan ska innehålla

 • Ansökningsblankett
 • Personligt brev

Så här går antagningen till:

Någon vecka efter sista ansökningsdag får du ett brev med besked om när din provspelning kommer att äga rum. Om din angivna tid inte passar dig, kontakta musiklinjen så fort som möjligt för ändring av tid.

Vid provspelningstillfället kommer du att träffa lärarna på musiklinjen och göra ditt uppspel.

Senast vecka 25 får du reda på om du är antagen, reserv eller ej antagen.

Lärarna på musiklinjen sköter antagningsprocessen men det är rektor som beslutar om vilka som blir antagna.

När vi antar deltagare till musiklinjen tittar vi på:

Din studiemotivation och dina möjligheter att klara studierna.

Att intresse finns av att spela och utvecklas i grupp.

Du ska ha varit drogfri i minst 6 månader. Mer information om drogfri skola.

Behörighet

Slutbetyg från 3-årigt gymnasium eller liknande.

Du ska ha varit drogfri i minst 6 månader. Mer information om drogfri skola.

Ansökan ska innehålla:

 • Ansökningsblankett
 • Betyg/intyg
 • Personligt brev

Behörighetskrav dramapedagogutbildningen på plats

 • 3-årig gymnasieutbildning med slutbetyg eller motsvarande
 • Erfarenhet av drama/teater
 • Arbetslivserfarenhet
 • Pedagogisk erfarenhet är meriterande

Behörighetskrav dramapedagogutbildningen på distans

 • 3-årigt gymnasium med slutbetyg eller motsvarande
 • Minst 1 års erfarenhet av drama/teater
 • Minst 1 års ledarerfarenhet
 • Minst 1 års arbetslivserfarenhet
 • Grundläggande datorkunskaper samt egen uppdaterad dator med wifi-uppkoppling, kamera och tillgång till mikrofon för videosamtal Goda kunskaper i fil-, mejl och texthantering är ett krav, samt att du kan hantera din egen utrustning.

Antagningsprocessen

Den som uppfyller antagningskraven kallas till en antagningsdag den 17 maj med intervju. Under antagningsdagen får de sökande information om kursen, delta i dramaövningar i grupp samt i enskild intervju. Dessa tillsammans med den sökandes erfarenheter och meriter ligger till grund för urvalet till kursen. Lärarna på dramapedagogutbildningen sköter antagningsprocessen, men det är rektor som beslutar vilka som blir antagna.

Senast vecka 25 får du besked om du har blivit antagen eller ej.

Om du inte kan närvara den 17 maj så går det att göra antagningsintervju digitalt.

Utbildningsbevis/Kursintyg

Efter genomgången utbildning utfärdas ett utbildningsbevis under förutsättning att kursdeltagaren genomgått och uppvisat uppnådda kunskaper i samtliga kurser.
Kursdeltagare som vid studietidens slut inte godkänts i alla delar, äger rätt att erhålla utdrag över fullgjorda delar av utbildningen och kan komplettera icke godkända kurser/moment inom en tvåårs period efter avslutad utbildning. Efter denna tid avgör varje skola om möjligheter till komplettering finns eller om utbildningen måste göras om i sin helhet. Efter nödvändiga och godkända kompletteringar kan utbildningsbevis utfärdas.

Ansökan ska innehålla

 • Ansökningsblankett
 • Betyg/intyg
 • Personligt brev

Så här går antagningen till:

Senast två veckor efter sista ansökningsdagen får du ett brev där du får veta om du går vidare i antagningsprocessen eller ej.

Går du vidare ber vi dig om möjligt att komma hit till skolan för ett samtal. Du får träffa någon av lärarna på Träslöjd-Smide och vi pratar om varför du söker utbildningen, dina tidigare erfarenheter, intressen och mål med utbildningen.  Det ger dig också möjlighet att titta på skolan och att ställa frågor.

Kan du inte komma den tid vi föreslår är det viktigt att du hör av dig, annars tolkar vi det som att du inte längre är intresserad av att söka.

Senast vecka 25 får du reda på om du är antagen, reserv eller ej antagen.

Lärarna på Träslöjd-Smide sköter antagningsprocessen, men det är rektor som beslutar om vilka som blir antagna.

Löpande antagning, dock senast 15 maj. Antagning sker i mån av plats.

När vi antar deltagare till kursen tittar vi på:

Din studiemotivation och dina möjligheter att klara studierna. Vid behov ringer vi på referenser.

Du ska ha varit drogfri i minst 6 mån. Mer information om drogfri skola.

Ansökan ska innehålla

 • Ansökningsblankett
 • Betyg/intyg
 • Personligt brev

Så här går antagningen till:

Senast två veckor efter sista ansökningsdagen får du ett brev där du får veta om du går vidare i antagningsprocessen eller ej.

Går du vidare ber vi dig om möjligt att komma hit till skolan för ett samtal. Du får träffa någon av lärarna på Träslöjd-Smide och vi pratar om varför du söker utbildningen, dina tidigare erfarenheter, intressen och mål med utbildningen.  Det ger dig också möjlighet att titta på skolan och att ställa frågor.

Kan du inte komma den tid vi föreslår är det viktigt att du hör av dig, annars tolkar vi det som att du inte längre är intresserad av att söka.

Senast vecka 25 får du reda på om du är antagen, reserv eller ej antagen.

Lärarna på Träslöjd-Smide sköter antagningsprocessen, men det är rektor som beslutar om vilka som blir antagna.

Löpande antagning, dock senast 15 maj. Antagning sker i mån av plats.

När vi antar deltagare till kursen tittar vi på:

Dina förkunskaper inom träslöjd och/eller smide, motsvarande Träslöjd-Smide grund.

Din studiemotivation och dina möjligheter att klara studierna. Vid behov ringer vi på referenser.

Du ska ha varit drogfri i minst 6 mån. Mer information om drogfri skola.

Antagningsprocessen

I antagningsprocessen prioriteras sökande med god motivation, tydliga studiemål och förmåga till självständigt arbete. En samlad bedömning görs utifrån det du skriver i din ansökan.

Du ska ha varit drogfri i minst 6 månader. Mer information om drogfri skola.

Lärarna på textilkurserna sköter antagningsprocessen men skolans rektor beslutar om vilka som blir antagna. Vid fler likvärdiga ansökningar kommer lottning att ske. Senast vecka 25 får du besked om du är antagen till Broderi Grund - distans 50%

Antagningsprocessen

I antagningsprocessen prioriteras sökande med god motivation, tydliga studiemål och förmåga till självständigt arbete. En samlad bedömning görs utifrån det du skriver i din ansökan.

Du ska ha varit drogfri i minst 6 månader. Mer information om drogfri skola.

Lärarna på textilkurserna sköter antagningsprocessen men skolans rektor beslutar om vilka som blir antagna. Vid fler likvärdiga ansökningar kommer lottning att ske. Senast vecka 25 får du besked om du är antagen till Broderi Brodera Mera - distans 50%.

Antagningsprocessen

I antagningsprocessen prioriteras sökande med god motivation, tydliga studiemål och förmåga till självständigt arbete. En samlad bedömning görs utifrån det du skriver i din ansökan.

Du ska ha varit drogfri i minst 6 månader. Mer information om drogfri skola.

Lärarna på textilkurserna sköter antagningsprocessen men skolans rektor beslutar om vilka som blir antagna. Vid fler likvärdiga ansökningar kommer lottning att ske. Senast vecka 25 får du besked om du är antagen till Stickning 1-maskornas magi.

Antagningsprocessen

I antagningsprocessen prioriteras sökande med god motivation, tydliga studiemål och förmåga till självständigt arbete. En samlad bedömning görs utifrån det du skriver i din ansökan.

Du ska ha varit drogfri i minst 6 månader. Mer information om drogfri skola.

Lärarna på textilkurserna sköter antagningsprocessen men skolans rektor beslutar om vilka som blir antagna. Vid fler likvärdiga ansökningar kommer lottning att ske. Senast vecka 25 får du besked om du är antagen till Stickning 2-formgivning tröja/kofta.

Ansökan ska innehålla

 • Ansökningsblankett
 • Betyg/intyg från eventuella tidigare tidigare studier inom området.
 • Ett brev där du motiverar varför du söker Yllebroderi- distans 50% och beskriver dina datorkunskaper.

Vid fler sökande än platser behandlas inte ofullständiga ansökningar. Detta gäller även dig som gått eller går andra kurser på skolan.

Antagningsprocessen

I antagningsprocessen prioriteras sökande med god motivation och tydliga studiemål. Den sökande bör ha förmåga till självständigt arbete.

Du ska ha varit drogfri i minst 6 månader. Mer information om drogfri skola.

Lärarna på textilkurserna sköter antagningsprocessen men skolans rektor beslutar om vilka som blir antagna. Vid fler likvärdiga ansökningar kommer lottning att ske. Senast vecka 23 får du besked om du är antagen till Yllebroderi - Distans 50%.

Antagningsprocessen

I antagningsprocessen prioriteras sökande med god motivation, tydliga studiemål och förmåga till självständigt arbete. Vid fler ansökningar än antal platser kommer lottning att ske.

Du ska ha varit drogfri i minst 6 månader. Mer information om drogfri skola.

Lärarna på textilkurserna sköter antagningsprocessen men skolans rektor beslutar om vilka som blir antagna.

Antagningsprocessen

Ditt brev i ansökan är viktigt. Där beskriver du varför du söker kursen, din motivation, dina studiemål och varför en distanskurs passar för dig. Vid fler fullständiga och likvärdiga ansökningar än antal platser kommer lottning att ske.

Du ska ha varit drogfri i minst 6 månader. Mer information om drogfri skola.

Lärarna på textilkurserna hanterar antagningsprocessen i samråd med skolans rektor som beslutar om vilka som blir antagna.

Antagningsprocessen

I antagningsprocessen prioriteras sökande med god motivation, tydliga studiemål och förmåga till självständigt arbete. En samlad bedömning görs utifrån det du skriver i din ansökan.

Du ska ha varit drogfri i minst 6 månader. Mer information om drogfri skola.

Lärarna på textilkurserna sköter antagningsprocessen men skolans rektor beslutar om vilka som blir antagna. Vid fler likvärdiga ansökningar kommer lottning att ske. Senast vecka 49 får du besked om du är antagen till Sticka tumvantar distans 50%.

Avslutade gymnasiestudier med uppnådd behörighet till yrkeshögskola med särskild behörighet i sv2/sva2.

Ansökan ska innehålla

 • Betyg/intyg
 • Personligt brev (där du berättar mer om dig själv och varför du vill gå utbildningen)

Så här går antagningen till

När din ansökan kommit in till oss kommer du att bli kallad till en obligatorisk intervju med någon av lärarna som ansvarar för Lärarassistentutbildningen.  

Vi kommer då att prata om varför du söker kursen, tidigare erfarenheter, personliga omständigheter och så vidare. Du har också möjlighet att titta på skolan och att ställa frågor.  

Om du uppfyller grundkravet så kommer du att bli kallad till en intervju via mail eller sms. Då är det viktigt att du återkopplar till oss och besvarar meddelandet. I annat fall tolkar vi det som att du inte längre är intresserad av en plats på kursen.  

Det är lärarna på utbildningen som sköter antagningsprocessen men det är rektor som beslutar om vilka som blir antagna. Blir du antagen får du besked via mail om det under vecka 25.  

Om du blir antagen till utbildningen så krävs det att du på den första skoldagen uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret som uppfyller kraven för att få arbeta eller praktisera i skolan.
polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret

När vi antar deltagare till lärarassistent tittar vi på

Din studiemotivation och dina möjligheter att klara studierna.

Du ska ha varit drogfri i minst 6 månader. Mer information om drogfri skola.

Om platserna inte räcker till alla sökande som uppfyller antagningskriterierna antar vi de vi finner bäst lämpade utifrån yrkesbakgrund, tidigare utbildning, språkkunskaper och andra meriter relevanta för utbildningen.