Kurser & utbildningar

Är du intresserad av stickning, drama, smide eller matematik? Studerar du med ett bestämt mål i sikte eller ”bara” för att det ger dig stimulans och utveckling?

Passar det dig bäst att sitta hemma och studera på distans eller föredrar du att träffa dina kurskamrater på skolan varje dag? Vill du läsa på heltid eller deltid?

Hos oss hittar du kurser av alla sorter. Gemensamt för dem alla är att vi lägger stor vikt vid att skapa gemenskap och god stämning på skolan. Därför innehåller alla kurser som är platsförlagda på skolan också gruppaktiviteter som är gemensamma för hela skolan till exempel temadagar och friluftsdagar.