Foto: Annacari Jadling Ohlsson

Lokal kvinnohistoria

På en liten yta i Gästrikland levde och verkade några av landets största pionjärer inom hotell, restaurang, folkbildning och rösträtt. Genom samtal och utflykter lär vi känna Kerstin Hesselgren och Wilhelmina Skogh. Den senare möter vi i Annacari Jadling Ohlssons gestalt. En av dagarna samverkar vi också med Broderikursen kring Greta Hedlunds och Hedvig Ulfsparres samlingar.

Kontakt

Tobias Persson, 076 942 41 11
tobias.persson@fhskgavleborg.se