E-tjänster på 1177.se

Med e-tjänsterna på 1177.se kan invånarna se personlig vårdinformation och kontakta vården på ett säkert sätt. Det ges också möjlighet att vara delaktig i sin egen vård.