Hälsoundersökning för nyanlända

Asyl- och migranthälsan erbjuder en kostnadsfri hälsoundersökning till samtliga asylsökande och migranter som kommer till vårt län. Hälsoundersökningen är en bra väg in i den svenska sjukvården. Den erbjuds för att uppmärksamma eventuell ohälsa, behov av smittskyddsåtgärder och behov av annan vård.

De nyanlända informeras om möjligheten att få del av hälso- och sjukvård och tandvård samt får råd om hur de kan söka vård på rätt nivå. Erbjudande till asylsökande om hälsoundersökning ska utformas enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning av asylsökande. En hälsoundersökning utförs bara en gång i Sverige.

Asyl- och migranthälsan kallar nyanlända till en hälsoundersökning. Undersökningen utförs vanligtvis hos asyl- och migranthälsan i Söderhamn. Region Gävleborg står för resan dit med X-trafik. Undersökningen kan även göras på annan plats i Gävleborg (av ambulerande personal). 

När hälsocentraler gör hälsoundersökningar

Om flödet och väntelistan till hälsoundersökning och provtagning ökar, så mycket att asyl-och migranthälsans personal inte kan hantera detta själva, kommer remisser för hälsoundersökning och provtagning skickas till utsedda hälsocentraler enligt information i dokumentet Eskalering av flyktingar från Ukraina – Platina id 01-660516 (pdf) 

Så går en hälsoundersökning till

1. Inledande samtal

Samtalet inleds med att patienten informeras om vad som ingår i hälsoundersökningen och varför den görs, att sjukvården har tystnadsplikt och inte har någon kontakt med polisen eller Migrationsverket. Barn får ett bedövningsplåster som sätts på inför kommande provtagning.

De informeras också om att det är viktigt att vaccinera sig mot covid-19, att de kan ta kontakt med den geografiskt närmaste hälsocentralen för receptförnyelse eller mindre akuta besvär och vid vilka situationer de ska ringa 112.

2. Individuellt hälsosamtal

Det individuella hälsosamtalet pågår i ungefär en timme. Under denna tid får personen berätta om sin bakgrund, om eventuella sjukdomar/symtom samt vaccinationshistorik. Patienten informeras om att hälsoundersökningen kommer att skickas till BVC/skolsköterska som tar kontakt för uppföljning och eventuella vaccinationer.  

Checklistor

Frågorna i en hälsoundersökning utgår från en checklista som finns i PMO. De frågor som är märkta med en asterisk är det extra viktigt att ställa.

Listorna finns även här:

Vuxen hälsoundersökning – checklista (pdf)

Barn hälsoundersökning – checklista (pdf)

3. Kroppsundersökning

Kroppsundersökning görs om det framkommer något under samtalet eller provtagningen som pekar på att det behövs. 

OBS! Kontroll av BCG-ärr ska utföras och dokumenteras extra noga på barn.

4. Provtagning

Efter varje hälsosamtal tas prover enligt rutin. Prover tas beroende på kön och ålder. Barn får bedövningsplåster som sätts på en timme innan provtagning.

Patienten informeras om att det kommer en kallelse till läkarbesök om något provsvar avviker.

5. Psykosocialt stöd

Om behov av psykosocialt stöd framkommer vid hälsoundersökningen ska remiss skickas till exempelvis kurator, barn- och ungdomspsykiatri (BUP) eller flyktingtraumaenheten.

6. Avslutning

Efter hälsoundersökningen lämnas ett litet inplastat kort med dagens datum och patientuppgifter. Detta kort kan användas för att visa att en hälsoundersökning är utförd. 

Dokumentation i journalen

Hälsosamtalet dokumenteras i form av en checklista som finns i PMO. Registrera även kontakt, åtgärd, kassa och i Melker (Migrationsverkets e-tjänst för regioner). 

Rutin

Mer detaljerade instruktioner finns i dokumentet Hälsoundersökningar asylsökande och nyanlända från Ukraina, Asyl- och Migranthälsan – Platina id 09-658403 (pdf)