Digitala kallelser

Region Gävleborg erbjuder invånare i Gävleborg digitala remissbekräftelser, kallelser samt biljett i X-trafiks app för resa till vården. Införandet sker stegvis.

Digitala kallelser kommer via Kivra, en så kallad digital brevlåda. Alla mottagningar kommer inte att kunna erbjuda ett digitalt flöde till en början men arbetet pågår för att göra det möjligt.

På 1177.se finns information för patienter, Kallelser till din digitala brevlåda - 1177

Digital post med BankID

Patienten behöver skapa ett privatkonto hos Kivra för att kunna ta emot digital post automatiskt. Registreringen kräver ett Mobilt BankID.

Om patienten inte har aktiverat Kivra kommer hen att få sin kallelse som ett adresserat pappersbrev, precis som det fungerar i dag. 

Så här fungerar det

  • Digitala/elektroniska kallelser och remissbekräftelser hanteras som övriga kallelser och remissbekräftelser i ELVIS. Skillnaden är att i stället för att skriva ut dem på en skrivare på plats, så sker hanteringen via en utskriftstjänst som skickar iväg dem för hantering via en utskriftsleverantör. Det krävs inte någon manuell hantering utan det sker med automatik.
  • Är patienten ansluten till en digital brevlåda (Kivra) så känner utskriftsleverantören av detta och levererar kallelse och remissbekräftelse dit. Är patienten inte ansluten så skickas det som ett pappersbrev. I dagsläget har Region Gävleborg endast avtal med leverantören Kivra. Fler leverantörer kan tillkomma.
  • En förutsättning för att detta ska fungera är att enheterna tillsammans med IT-förvaltningen har gått igenom vilka kallelser och remissbekräftelser som är aktuella och kopplat dem mot utskriftstjänsten.
  • Om något bifogas med kallelsen kan denna inte skickas enligt ovan, utan ska hanteras som i dag via den egna mottagningen. 

Så gör du i Elvis

Digitala/elektroniska kallelser och remissbekräftelser - Elvis (Platina id 09-457172) I rutinen beskrivs i detalj hur du hanterar digitala/elektroniska kallelser och remissbekräftelser i Elvis. Dokumentet omfattar alla berörda verksamheter inom Region Gävleborg.

Biljett i X-trafiks app

Hänvisa gärna patienter som har frågor om resor med X-trafik till och från vården till:

Så hämtar du en biljett i X-trafiks app för resa till och från vården.

Kontakt 

Therese Martinell, vårdenhetschef och projektledare Digitala kallelser, therese.martinell@regiongavleborg.se, 026-15 43 54

Ann-Katrin Troeng, systemförvaltare, IT, ann-katrin.troeng@regiongavleborg.se, 026-15 58 10