Riktade hälsosamtal, 40-åringar

De riktade hälsosamtalen med 40-åringar är ett sätt att systematiskt och strukturerat uppmärksamma frisk- och riskfaktorer för i första hand hjärt-kärlsjukdom och diabetes. Det ingår i primärvårdens basuppdrag och riktar sig till invånare det år de fyller 40 år.

Här finner du som arbetar med Gävleborgs riktade hälsosamtal med 40-åringar all information du behöver.