Risk för campylobacterinfektion - smittspårningspliktig sjukdom

Nu är det högsäsong för campylobacter som är en bakterie och en av de vanligaste orsakerna till magsjuka orsakad av livsmedel.

campylobacter

Enligt smittskyddslagen är campylobacterinfektion en allmänfarlig sjukdom och en smittspårningspliktig sjukdom. Alla inträffade fall ska anmälas till smittskyddsläkaren i Regionen och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta utbrott från vatten och livsmedel ska meddelas till miljökontoret eller motsvarande i kommunen.

– Nu med sommarens alla grillmiddagar vill jag som smittskyddsläkare påminna om risk för magsjuka. Det är högsäsong för risk att drabbas av Campylobacter-infektioner, säger Shah Jalal.

Symtom och komplikationer

De flesta insjuknar akut med diarréer som ibland är blodtillblandad, magsmärtor, illamående, kräkningar och feber. En relativt vanlig komplikation är ledbesvär (reaktiv artrit).

Diagnostik och behandling

Diagnos ställs genom att bakterierna påvisas i avföring med odling eller molekylärbiologiska metoder. Normalt behövs ingen antibiotikabehandling, men en del patienter behöver vätskeersättning.

Så minskar du risken att bli sjuk:

• Var noga med hygienen när du hanterar rå kyckling. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten innan och efter du rört rått kött och kyckling eller köksredskap och ytor som livsmedlen varit i kontakt med.

• Håll isär rått kycklingkött och andra livsmedel, särskilt de som är färdiga att ätas, till exempel grönsakssallad.

• Håll rent på arbetsbänken, torka upp köttsaft med hushållspapper - inte disktrasan.

• Genomstek alltid kyckling - då dör bakterierna som kan finnas i den.

På Livsmedelsverkets hemsida kan du läsa mer och se en film om campylobacter (livsmedelsverket.se)