Könssjukdomar för partnerspårare

Informationen är riktad till certifierade partnerspårare i Region Gävleborg.

Provtagningsanvisningar

Provtagningsanvisning klamydia och gonorré– Platina id  09-79577 (pdf)

Provtagning urinprov (pdf)

Provtagning vaginalprov (pdf)

Handläggning och provtagning

Provtagningsanvisningar övriga prov

Kostnader för prov och vaccin

Egenprovtagning för klamydia och gonorré utökas med flera provtagningsalternativ. Läs mer om egenprovtagning via internet (under rubriken provtagningsanvisningar).

Smittskyddsanmälan och smittskyddsblad

SmiNet - Elektronisk anmälan med kod 

Smittskyddsanmälan och smittspårning – Platina id 11-104789 (pdf)

Smittskyddsblad 

Brev och blanketter

Brev smittspårning klamydia (pdf)

Brev smittspårning klamydia – påminnelse (pdf)

Brev behandling klamydia (pdf)

Brev smittspårning gonorré – Platina id 09-121763 (pdf)

Brev smittspårning gonorré – påminnelse – Platina id 09-121768 (pdf)

Brev smittspårning syfilis (pdf)

Smittspårningsjournal – blankett (pdf)

Byte av behandlande läkare/remittering till partnerspårare – blankett (pdf)

Paragrafanmälan till smittskyddsläkaren - klamydia, gonorré och syfilis:

Fyll i blankett manuellt och skicka till: Smittskydd, budstation -85-

Paragrafanmälan till smittskyddsläkaren - övriga sjukdomar:

Fyll i blankett manuellt och skicka till: Smittskydd, budstation -85- 

Anmälan av kontakt som skall lämna prov eller patient som inte har kännedom om sin diagnos, inte kommer för smittspårning eller inte följer annan förhållningsregelmot förhållningsregler (pdf)

Kvalitetssäkring klamydia

Rapportblad – elektronisk blankett 

Om du får problem med att skicka kvalitetssäkringen elektroniskt, ring smittskydd 026-15 53 08 eller maila smittskydd@regiongavleborg.se

Mer information

Region Gävleborg

Partnerspårning i Gävleborg – praktisk information för partnerspårare (pdf)

HIV - Anonym provtagning – rutin – Platina id 09-58260 (pdf)

Smittspårningshandlingar regler för gallring – regiongemensam rutin – Platina id 03-104061 (pdf)

Kondomutbud (pdf)

Folkhälsomyndigheten

Samtalsguide för motiverande samtal (pdf) 

Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner (pdf)

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen 

Socialstyrelsen

Smittspårning vid sexuellt överförbara  infektioner