Vaccination

Här hittar du dokument och rutiner gällande olika typer av vaccinationer. För dig som är medarbetare inom Region Gävleborg, extern vårdgivare eller kommunal vård och omsorg.

MittVaccin Journal är Region Gävleborgs nya vaccinjournal som har ersatt Svevac.

Mer om MittVaccin Journal