Sjukdom/Vård av barn

Om du blir sjuk när du är bokad på ett arbetspass gör du alltid en sjukanmälan till Visstidsbemanningen, 0650-290 10, öppet alla dagar 6.45-18.00.

Övriga tider kontaktar du den arbetsplats där du är bokad direkt. När Visstidsbemanningen öppnar är det viktigt att du även kontaktar oss. Om du inte har direktnummer till den arbetsplats du är bokad på kan du ringa växeln för nummerupplysning, 026-15 40 00, öppet alla dagar dygnet runt.

Vid sjukskrivning längre än sju dagar krävs ett sjukintyg för att sjuklön ska beviljas.

Vård av barn - VAB

Vid vård av barn meddelar du Visstidsbemanningen vilket barn det gäller. Du kontaktar själv Försäkringskassan. Sjukintyg kommer att begäras in vid VAB i mer än sju dagar.

Kom ihåg! Det är alltid viktigt att ringa till Visstidsbemanningen för att göra en friskanmälan när du kan börja arbeta igen.