Allmän kurs -  grund med extra svenska 2

För dig som vill studera på grundskolenivå och samtidigt behöver förbättra dina kunskaper i svenska. Du behöver kunna läsa, skriva och prata svenska på en nivå som motsvarar SFI C innan du söker den här kursen.

Kurstid: 19 augusti 2024 – 3 juni 2025

Kursstart: 19 augusti 2024

Studietakt: Heltid

Kurslängd: 1-2 läsår beroende på utbildningsbakgrund


Kursens innehåll

I denna kurs vill vi stimulera din lust att lära och vi jobbar utifrån ett helhetsperspektiv. Du får en bra grund till fortsatta studier och växer samtidigt som människa.

I kursen studerar du svenska som andraspråk. Du läser även matematik, engelska, samhällsorienterande och naturorienterande ämnen. Gruppaktiviteter ingår, exempelvis studieteknik, friskvårdsaktiviteter, skapande verksamhet, temadagar, föreläsningar och andra arrangemang.

Fortsatta studier

Efter avslutad kurs får du intyg på att dina kunskaper är minst på samma nivå som svenska nationell delkurs 2. Du har även möjlighet att söka till Allmän kurs på grundnivå.

Kostnad

En obligatorisk avgift om 550 kr termin som avser visst studiematerial, studerandeförsäkring, utskrifter/ kopior, viss förtäring och resa i samband med skolgemensamma aktiviteter

Kontakt

Kontakta vårt lärarrum, 0650-367 77