Smittskyddsblad

I smittskyddsbladen finns information om smittsamma sjukdomar som regleras av smittskyddslagen. Varje smittskyddsblad finns i två varianter, en som riktar till läkare/vårdpersonal och en annan som riktar sig till patienter.

På smittskyddsläkarföreningens webbplats finns alla smittskyddsblad samlade. Informationsbladen, kan laddas ner eller skrivas ut.

Smittskyddsblad - Smittskyddsläkarföreningen (slf.se)

Sveriges smittskyddsenheter har ett samarbete där Smittskydd Stockholm översätter smittskyddsblad för patient till annat språk. Där det finns översättningar, välj först det svenska smittskyddsbladet och sen hittar du längst upp till höger vilka språk som det är översatt till.

Här hittar du översättningarna: Smittskyddsblad - Vårdgivarguiden