S

Salmonella Allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. Förhållningsregler ska ges.
SARS Allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.
Scharlakansfeber (Scarlatina) Inte anmälningspliktig sjukdom.
Shigella Allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. Förhållningsregler ska ges.
Skabb Inte anmälningspliktig sjukdom.
Smittkoppor Allmänfarlig, anmälningspliktig, samhällsfarlig och smittspårningspliktig sjukdom.
Smittskyddsblad
Sorkfeber Anmälningspliktig sjukdom.
Springmask Inte anmälningspliktig sjukdom.
Statistik
Svinkoppor Se impetigo-svinkoppor
Syfilis Allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. Förhållningsregler ska ges.