Statistik

Statistiken baserad på inkomna anmälningar till Smittskydd Region Gävleborg. 

Årsstatistiken hämtas från SmiNet i februari varje år. SmiNet är en föränderlig databas och siffrorna kan skilja sig jämfört med den nationella statistiken på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Stramastatistiken hämtas nationellt samt levereras från Läkemedelsenheten i Region Gävleborg.