Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

Information till huvudhandledare och handledare inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för studenter vid sjuksköterskeprogrammet, Högskolan i Gävle (HIG). VFU utförs inom Region Gävleborgs verksamheter och/eller i verksamheter, som på uppdrag av Region Gävleborg bedriver hälso- och sjukvård.

Tillfällig hantering av hälsodeklaration för studerande, praoelever och praktikanter

Den tillfälliga hantering gäller från och med 1 januari 2023 under en övergångsperiod, fram till dess att nya beslut fastställts. Alla studerande, praoelever och praktikanter som ska göra en placering inom hälso-och sjukvård i Region Gävleborg, ska uppvisa en korrekt ifylld och undertecknad hälsodeklaration. Vid behov kan andra åtgärder behövas, som exempelvis vaccination..

Syftet med hälsodeklarationen är förbättrad patientsäkerhet och personalsäkerhet. 

Hälsodeklaration för studerande, praoelever och praktikanter – Platina id 04-718251 (Word)

Hälsodeklaration för studerande, praoelever och praktikanter – Platina id 04-718251 (pdf)

Hälsodeklaration – Information om hantering gällande studerande, praoelever och praktikanter – Hälso- och sjukvård Region Gävleborg – Platina id 04-718269 (pdf)

Informationsmaterial

Strukturerade aktiviteter under VFU (pdf)

Till dig som handleder i VFU (folder) (pdf)

Kamratlärande i VFU psykiatri  (pdf)

Kamratlärande i VFU primärvård (pdf)

Kamratlärande i VFU sluten vård somatik (pdf)

Bedömning och AssCE - formulär, instruktioner och instruktionsfilmer

KliPP - Klinisk praktikplacering - system för att se placeringar (Om du saknar inloggningsuppgifter kontakta Maria Halvarsson -  se kontaktuppgifter)

Filmer

Instruktionsfilmer vårdsystem som Melior och Lifecare

Filmer kopplade till VFU

Här finns bland annat filmer om kamratlärande, erfarenhet av VFU, administration, handledningsmodellen och förberedelser inför VFU.

Utbildning för handledare

Det finns en digital handledarutbildning som komplement till Högskolans handledarutbildning.
Jobbar du inom Region Gävleborg hittar du den på Kompetensportalen, för dig som inte har tillgång till Kompetensportalen kan se handledarutbildningen via samverkanswebben.

Avtal

Avtal mellan Region Gävleborg och Högskolan i Gävle (pdf)

Förordningar/lagar

Högskolelagen 1992:1434

Högskoleförordningen 1993:100

Artiklar och inspirationsdagar

Vetenskapliga artiklar kopplade till VFU och kamratlärande